خبر خوان - RSS   تماس با ما   ثبت نام ثبت نام
 
 
    ظرفیت پذیرش آزمون سراسری
»کارشناسی ارشد   »مدیریت اجرایی   »MBA   »ظرفیت پذیرش آزمون سراسری   
ظرفیت پذیرش آزمون سراسری

ظرفیت

روزانه

نوبت دوم

پيام نور

غير انتفاعي

مجازی

نیمه حضوری

پردیس خودگردان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

MBA

122

88

70

49

60

45

30

30

520

150

-

-

90

55


MBA : 1309 نفر
جست و جو
 
 

منوی سایت

بنر ها
کلاس زبان واستعداد

Copyright © 2011 Raya CMS. All Rights Reserved.