خبر خوان - RSS   تماس با ما   ثبت نام ثبت نام
 
 
    ظرفیت پذیرش آزمون سراسری
»کارشناسی ارشد   »مدیریت اجرایی   »مدیریت اجرایی وشهری   »ظرفیت پذیرش آزمون سراسری   
ظرفیت پذیرش آزمون سراسری

ظرفیت

روزانه

نوبت دوم

پيام نور

غير انتفاعي

مجازی

نیمه حضوری

پردیس خودگردان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

مديريت اجرايي

84

63

42

34

60

390

-

30

110

225

-

-

45

30

مديريت امور شهري

27

8

27

4

-

-

-

-

50

-

52

-

30

-مدیریت اجرایی:‌1113 نفر

مدیریت امور شهری: 198 نفر
جست و جو
 
 

منوی سایت

بنر ها
کلاس زبان واستعداد

Copyright © 2011 Raya CMS. All Rights Reserved.