خبر خوان - RSS   تماس با ما   ثبت نام ثبت نام
 
 
    گرایشها وضرایب دروس
»کارشناسی ارشد   »مدیریت   »مدیریت مالی   »آزمون دانشگاه آزاد   »گرایشها وضرایب دروس   
گرایشها وضرایب دروس

ضرایب دروس

 

 

گرایش

زبان

ریاضی و آمار

تئوریهای مدیریت

اقتصاد خردو کلان

مالیه عمومی و بودجه

حسابداری مالی

تحقیق در عملیات

(بازرگانی - صنعتی)

مدیریت مالی

مدیریت تواید

بازاریابی

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

مبانی کارآفرینی

حسابداری مالی و صنعتی

اصول و مبانی نشر

مدیریت مالی

2

3

0

2

0

1

0

4

0

0

3

0

4

0جست و جو
 
 

منوی سایت

بنر ها
کلاس زبان واستعداد

Copyright © 2011 Raya CMS. All Rights Reserved.