خبر خوان - RSS   تماس با ما   ثبت نام ثبت نام
 
 
    ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد
»کارشناسی ارشد   »مدیریت   »مدیریت فناوری اطلاعات   »آزمون دانشگاه آزاد   »ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد   
ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد

مديريت فناوری اطلاعات –کسب وکار الکترونیکی

واحد علوم و تحقیقات

18

مجموع

18

مديريت فناوری اطلاعات – منابع اطلاعاتی

واحد علوم و تحقیقات

18

واحد الکترونیکی (مجازی)

18

مجموع

36

مديريت فناوری اطلاعات – سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته

واحد علوم و تحقیقات

18

واحد الکترونیکی (مجازی)

18

مجموع

36

مديريت فناوری اطلاعات – مدیریت دانش

واحد علوم و تحقیقات

18

مجموع

18

مديريت فناوری اطلاعات – مدیریت فناوری اطلاعات

مركز بين المللي آموزش الكترونيكي قشم

18

مجموع

18جست و جو
 
 

منوی سایت

بنر ها
کلاس زبان واستعداد

Copyright © 2011 Raya CMS. All Rights Reserved.