خبر خوان - RSS   تماس با ما   ثبت نام ثبت نام
 
 
    ظرفیت پذیرش آزمون سراسری
»کارشناسی ارشد   »مدیریت   »مدیریت فناوری اطلاعات   »ظرفیت پذیرش آزمون سراسری   
ظرفیت پذیرش آزمون سراسری

گرایش

روزانه

نوبت دوم

پيام نور

غير انتفاعي

مجازی

نیمه حضوری

پردیس خودگردان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

مدیریت فناوری اطلاعات

99

4

146

2

120

15

-

66

180

135

-

-

35

-جست و جو
 
 

منوی سایت

بنر ها
کلاس زبان واستعداد

Copyright © 2011 Raya CMS. All Rights Reserved.