خبر خوان - RSS   تماس با ما   ثبت نام ثبت نام
 
 
    گرایشها وضرایب دروس
»کارشناسی ارشد   »مدیریت   »مدیریت صنعتی وتکنولوژی   »آزمون دانشگاه آزاد   »گرایشها وضرایب دروس   
گرایشها وضرایب دروس

مجموعه مدیریت صنعتی(کد2470)

 

ضرایب دروس

 

 

گرایش

زبان تخصصی انگلیسی

آمار

تئوری های مدیریت

ریاضی

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

تحقیق در عملیات

مدیریت تولید

مبانی کارآفرینی

مدیریت صنعتی

3

1

3

2

2

2

2

1

0

مدیریت تکنولوژی

3

1

3

2

2

2

2

1

0

مدیریت فناوری اطلاعات

3

1

3

2

2

2

2

1

0

مدیریت صنعتی-تولید

3

1

3

2

2

2

2

1

0

مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات

3

1

3

2

2

2

2

1

0

مدیریت تکنولوژی-سیاست های تحقیق و توسعه

3

1

3

2

2

2

2

1

0

مدیریت صنعتی-مالی

3

1

3

2

2

2

2

1

0

مدیریت کارآفرینی-کسب و کار جدید

3

2

3

1

2

1

1

2

3

مدیریت تکنولوژی-نوآوری تکنولوژی

3

1

3

2

2

2

2

1

0

مدیریت تکنولوژی-انتقال تکنولوژی

3

1

3

2

2

2

2

1

0

مدیریت تکنولوژی-استراتژی های توسعه صنعتی

3

1

3

2

2

2

2

1

0

مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار الکترونیکی

3

1

3

2

2

2

2

1

0

مدیریت فناوری اطلاعات-مدیریت منابع اطلاعاتی

3

1

3

2

2

2

2

1

0

مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

3

1

3

2

2

2

2

1

0

مدیریت فناوری اطلاعات-مدیریت دانش

3

1

3

2

2

2

2

1

0جست و جو
 
 

منوی سایت

بنر ها
کلاس زبان واستعداد

Copyright © 2011 Raya CMS. All Rights Reserved.