خبر خوان - RSS   تماس با ما   ثبت نام ثبت نام
 
 
    گرایشها وضرایب دروس
»کارشناسی ارشد   »مدیریت   »مدیریت بازرگانی   »آزمون دانشگاه آزاد   »گرایشها وضرایب دروس   
گرایشها وضرایب دروس

مجموعه مدیریت بازرگانی (کد:2450)

ضرایب دروس

 

 

گرایش

زبان تخصصی انگلیسی

آمار

تئوری های مدیریت

روش تحقیق

اقتصاد خرد و کلان

مدیریت بازاریابی

مدیریت مالی

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

مدیریت بازرگانی

3

2

3

3

2

2

2

0

بازاریابی

3

2

3

3

2

4

0

0

بازرگانی داخلی

3

2

3

3

2

4

0

0

مدیریت مالی

3

2

3

3

2

0

4

0

بازرگانی بین المللی

3

2

3

3

2

4

0

0

مدیریت بیمه

3

2

3

3

2

0

4

0

مدیریت تحول

3

2

3

3

2

0

0

4جست و جو
 
 

منوی سایت

بنر ها
کلاس زبان واستعداد

Copyright © 2011 Raya CMS. All Rights Reserved.