خبر خوان - RSS   تماس با ما   ثبت نام ثبت نام
 
 
    ظرفیت پذیرش آزمون سراسری
»کارشناسی ارشد   »مدیریت   »مدیریت بازرگانی   »ظرفیت پذیرش آزمون سراسری   
ظرفیت پذیرش آزمون سراسری

گرایش

روزانه

نوبت دوم

پيام نور

غير انتفاعي

مجازی

نیمه حضوری

پردیس خودگردان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

تهران

شهرستان

مدیریت بازرگانی

291

221

158

111

150

135

30

126

350

-

 

 

18

-


مجموع ظرفیت مدیریت بازرگانی:1590 نفر


جست و جو
 
 

منوی سایت

بنر ها
کلاس زبان واستعداد

Copyright © 2011 Raya CMS. All Rights Reserved.