خبر خوان - RSS   تماس با ما   ثبت نام ثبت نام
 
 
    منابع کارشناسی ارشد
»کارشناسی ارشد   »مدیریت اجرایی   »MBA   »منابع کارشناسی ارشد   
منابع کارشناسی ارشد
 

 

 

زبان انگلیسی:

 

نام منبع پیشنهادی

 

مؤلف / مترجم

 

انتشارات

 

منابع اصلی

504 Essential Words

-

-

Barron & mnsdm & s essential words for the TOEFL

-

-

تافل کمبریج

-

-

 

 

ریاضیات:

 

نام منبع پیشنهادی

 

مؤلف / مترجم

 

انتشارات

 

منابع اصلی

حساب دیفرانسیل وانتگرال جلد 2و1

توماس لیتهلد

مرکزنشردانشگاهی

حساب دیفرانسیل وانتگرال جلد 2و1

جورج توماس-راس فینی

مرکزنشردانشگاهی

 

GMAT:

 

نام منبع پیشنهادی

 

مؤلف / مترجم

 

انتشارات

 

منابع اصلی

استعدادوآمادگی تحصیلی

هادی مسیح خواه-محمدوکیلی

کتابخانه فرهنگ

استعدادوآمادگی تحصیلی

امیرعرفانیان

نگاه دانش

GMATبانک تست

هادی مسیح خواه-محمدوکیلی

کتابخانه فرهنگ

 


جست و جو
 
 

منوی سایت

بنر ها
کلاس زبان واستعداد

Copyright © 2011 Raya CMS. All Rights Reserved.