خبر خوان - RSS   تماس با ما   ثبت نام ثبت نام
 
 
    منابع کارشناسی ارشد
»کارشناسی ارشد   »مدیریت اجرایی   »مدیریت اجرایی وشهری   »منابع کارشناسی ارشد   
منابع کارشناسی ارشد

 

زبان انگلیسی:

 

نام منبع پیشنهادی

 

مؤلف / مترجم

 

انتشارات

 

منابع اصلی

504 Essential Words

-

-

Barron & mnsdm & s essential words for the TOEFL

-

-

تافل کمبریج

-

-

 

 

GMAT:

 

نام منبع پیشنهادی

 

مؤلف / مترجم

 

انتشارات

 

منابع اصلی

استعدادوآمادگی تحصیلی

هادی مسیح خواه-محمدوکیلی

کتابخانه فرهنگ

استعدادوآمادگی تحصیلی

امیرعرفانیان

نگاه دانش

GMATبانک تست

هادی مسیح خواه-محمدوکیلی

کتابخانه فرهنگ

 

 

 

 تئوریهای مدیریت:

 

نام منبع پیشنهادی

 

مؤلف / مترجم

 

انتشارات

 

منابع اصلی

مبانی سازمان ومدیریت

دکترعلی رضائیان

سمت

مدیریت عمومی

مهدی الوانی

نشرنی

مبانی مدیریت رفتارسازمانی

دکترعلی رضائیان

سمت

 

 

    دانش ومسائل روز:

 

نام منبع پیشنهادی

 

مؤلف / مترجم

 

انتشارات

 

منابع اصلی

دانش مسائل روز

شهریار محسنین-هادی مسیح خواه

کتبخانه فرهنگ

دانش مسائل روز

آرمان اشراقی، امیرحسام بهروز، حسین درگاهی

انتشارات نگاه دانش

روزنامه ها، مجلات و سایت های اقتصادی، مدیریتی و آماری، قانون اساسی و قوانین کار و تجارت، بیمه و رفاه و تامین اجتماعی و مصوبات مجلس و ...

 

 

 

 

زبان فارسی:

 

نام منبع پیشنهادی

 

مؤلف / مترجم

 

انتشارات

 

منابع اصلی

زبان و ادبیات فارسی- آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

مصطفی علیزاده

انتشارات نگاه دانش

زبان و ادبیات فارسی- آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

محمدجواد زینعلی

انتشارات نگاه دانش


جست و جو
 
 

منوی سایت

بنر ها
کلاس زبان واستعداد

Copyright © 2011 Raya CMS. All Rights Reserved.