خبر خوان - RSS   تماس با ما   ثبت نام ثبت نام
 
 
    منابع کارشناسی ارشد
»کارشناسی ارشد   »مدیریت   »مدیریت نشر   »منابع کارشناسی ارشد   
منابع کارشناسی ارشد
 

زبان انگلیسی:

نام منبع پیشنهادی

مؤلف / مترجم

انتشارات

منابع اصلی

504 Essential Words

-

-

Barron & mnsdm & s essential words for the TOEFL

-

-

تافل کمبریج

-

-

ریاضیات:

نام منبع پیشنهادی

مؤلف / مترجم

انتشارات

منابع اصلی

ریاضیات وکاربردهای آن

محمدحسین پورکاظمی

نشرنی

آمار:

نام منبع پیشنهادی

مؤلف / مترجم

انتشارات

منابع اصلی

آماروکاربردآن درمدیریت (جلد1و2)

عادل آذر- منصورمومنی

سمت

 

 

 تئوریهای مدیریت:

نام منبع پیشنهادی

مؤلف / مترجم

انتشارات

منابع اصلی

مبانی سازمان ومدیریت

دکترعلی رضائیان

سمت

مدیریت عمومی

مهدی الوانی

نشرنی

مبانی مدیریت رفتارسازمانی

دکترعلی رضائیان

سمت

مدیریت تولید:

نام منبع پیشنهادی

مؤلف / مترجم

انتشارات

منابع اصلی

مدیریت تولید وعملیات

هایده متقی

آوای پاتریس

مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات

جعفر نژاد - فاریابی باسمنج

انتشارات صفار

بازاریابی:

نام منبع پیشنهادی

مؤلف / مترجم

انتشارات

منابع اصلی

مدیریت بازاریابی

ونوس،ابراهیمی، روستا

سمت

خلاصه در س اصول بازاریابی کاتلر

پرچ-فروزنده

آموخته

 

حسابداری مالی وصنعتی:

نام منبع پیشنهادی

مؤلف / مترجم

انتشارات

منابع اصلی

حسابداری صنعتی 1

محمدقسیم عثمانی علی قاسم زاده

انتشارات ترمه

مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی

نوروش - کرمی - مرادی - وافی

انتشارات کتاب نو

 


جست و جو
 
 

منوی سایت

بنر ها
کلاس زبان واستعداد

Copyright © 2011 Raya CMS. All Rights Reserved.