خبر خوان - RSS   تماس با ما   ثبت نام ثبت نام
 
 
    منابع کارشناسی ارشد
»کارشناسی ارشد   »مدیریت   »مدیریت مالی   »منابع کارشناسی ارشد   
منابع کارشناسی ارشد
 

زبان انگلیسی:

نام منبع پیشنهادی

مؤلف / مترجم

انتشارات

منابع اصلی

504 Essential Words

-

-

Barron & mnsdm & s essential words for the TOEFL

-

-

تافل کمبریج

-

-

ریاضیات:

نام منبع پیشنهادی

مؤلف / مترجم

انتشارات

منابع اصلی

ریاضیات وکاربردهای آن

محمدحسین پورکاظمی

نشرنی

آمار:

نام منبع پیشنهادی

مؤلف / مترجم

انتشارات

منابع اصلی

آماروکاربردآن درمدیریت (جلد1و2)

عادل آذر- منصورمومنی

سمت

 

       اقتصادخردوکلان:

نام منبع پیشنهادی

مؤلف / مترجم

انتشارات

منابع اصلی

اقتصاد خرد

محسن نظری

انتشارات نگاه دانش

اقتصاد کلان

محسن نظری

انتشارات نگاه دانش

 

مدیریت مالی:

نام منبع پیشنهادی

مؤلف / مترجم

انتشارات

منابع اصلی

مدیریت مالی (جلد 1و2)

جهانخانی و پارسائیان

سمت

 

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک:

نام منبع پیشنهادی

مؤلف / مترجم

انتشارات

منابع اصلی

مدیریت سرمایه گذاری

مجید شریعت پناهی و ابوالفضل جعفری

نشر اتحاد

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

رضا راعی و احمد تلنگی

سمت

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

علی سعیدی و رضا راعی

سمت

 

حسابداری مالی وصنعتی:

نام منبع پیشنهادی

مؤلف / مترجم

انتشارات

منابع اصلی

حسابداری صنعتی 1

محمدقسیم عثمانی علی قاسم زاده

انتشارات ترمه

مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی

نوروش - کرمی - مرادی - وافی

انتشارات کتاب نو

 


جست و جو
 
 

منوی سایت

بنر ها
کلاس زبان واستعداد

Copyright © 2011 Raya CMS. All Rights Reserved.