خبر خوان - RSS   تماس با ما   ثبت نام ثبت نام
 
 
    ضرایب دروس آزمون سراسری
»کارشناسی ارشد   »مدیریت   »مدیریت فناوری اطلاعات   »ضرایب دروس آزمون سراسری   
ضرایب دروس آزمون سراسری
 

ضرایب دروس

 

 

گرایش

زبان

ریاضی و آمار

تئوریهای مدیریت

اقتصاد خردو کلان

مالیه عمومی و بودجه

حسابداری دولتی

تحقیق در عملیات

(بازرگانی - صنعتی)

مدیریت مالی

مدیریت تواید

بازاریابی

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

مبانی کارآفرینی

حسابداری مالی و صنعتی

اصول و مبانی نشر

مدیریت فناوری اطلاعات

3

2

3

2

0

0

2

0

1

1

0

0

0

0


جست و جو
 
 

منوی سایت

بنر ها
کلاس زبان واستعداد

Copyright © 2011 Raya CMS. All Rights Reserved.