خبر خوان - RSS   تماس با ما   ثبت نام ثبت نام
 
 
    ضرایب دروس آزمون سراسری
»کارشناسی ارشد   »مدیریت   »مدیریت بازرگانی   »ضرایب دروس آزمون سراسری   
ضرایب دروس آزمون سراسری
 

ضرایب دروس

 

 

گرایش

زبان

ریاضی و آمار

تئوریهای مدیریت

اقتصاد خردو کلان

مالیه عمومی و بودجه

حسابداری دولتی

تحقیق در عملیات

(بازرگانی - صنعتی)

مدیریت مالی

مدیریت تواید

بازاریابی

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

مبانی کارآفرینی

حسابداری مالی و صنعتی

اصول و مبانی نشر

مدیریت بازرگانی

3

2

3

2

0

0

2

2

0

2

0

0

0

0


جست و جو
 
 

منوی سایت

بنر ها
کلاس زبان واستعداد

Copyright © 2011 Raya CMS. All Rights Reserved.