خبر خوان - RSS   تماس با ما   ثبت نام ثبت نام
 
 
    منابع کارشناسی ارشد
»کارشناسی ارشد   »مدیریت   »مدیریت بازرگانی   »منابع کارشناسی ارشد   
منابع کارشناسی ارشد
 

 

زبان انگلیسی:

 

نام منبع پیشنهادی

 

مؤلف / مترجم

 

انتشارات

 

منابع اصلی

504 Essential Words

-

-

Barron & mnsdm & s essential words for the TOEFL

-

-

تافل کمبریج

-

-

 

 

ریاضیات:

 

نام منبع پیشنهادی

 

مؤلف / مترجم

 

انتشارات

 

منابع اصلی

ریاضیات وکاربردهای آن

محمدحسین پورکاظمی

نشرنی

 

آمار:

 

نام منبع پیشنهادی

 

مؤلف / مترجم

 

انتشارات

 

منابع اصلی

 

آماروکاربردآن درمدیریت (جلد1و2)

عادل آذر- منصورمومنی

سمت

 

 

 

 تئوریهای مدیریت:

 

نام منبع پیشنهادی

 

مؤلف / مترجم

 

انتشارات

 

منابع اصلی

مبانی سازمان ومدیریت

دکترعلی رضائیان

سمت

مدیریت عمومی

مهدی الوانی

نشرنی

مبانی مدیریت رفتارسازمانی

دکترعلی رضائیان

سمت

 

 

       اقتصادخردوکلان:

 

نام منبع پیشنهادی

 

مؤلف / مترجم

 

انتشارات

 

منابع اصلی

اقتصاد خرد

محسن نظری

انتشارات نگاه دانش

اقتصاد کلان

محسن نظری

انتشارات نگاه دانش

 

 

تحقیق درعملیات:

 

نام منبع پیشنهادی

 

مؤلف / مترجم

 

انتشارات

 

منابع اصلی

پژوهش عملياتي

محمدرضا مهرگان

نشر کتاب دانشگاهي

 

 

بازاریابی:

 

نام منبع پیشنهادی

 

مؤلف / مترجم

 

انتشارات

 

منابع اصلی

مدیریت بازاریابی

ونوس،ابراهیمی، روستا

سمت

خلاصه در س اصول بازاریابی کاتلر

پرچ-فروزنده

آموخته

 

 

مدیریت مالی:

 

نام منبع پیشنهادی

 

مؤلف / مترجم

 

انتشارات

 

منابع اصلی

مدیریت مالی (جلد 1و2)

جهانخانی و پارسائیان

سمت

 


جست و جو
 
 

منوی سایت

بنر ها
کلاس زبان واستعداد

Copyright © 2011 Raya CMS. All Rights Reserved.