خبر خوان - RSS   تماس با ما   ثبت نام ثبت نام
 
 
    منابع اصلی
»منابع دکتری   »منابع دکتری سراسری مدیریت   »منابع اصلی   
منابع اصلی

 

زبان انگلیسی:

نام منبع پیشنهادی

مؤلف / مترجم

انتشارات

منابع اصلی

504 Essential Words

-

-

Barron &mnsdm& s essential words for the TOEFL

-

-

تافل کمبریج

-

-

 

استعدادتحصیلی:

نام منبع پیشنهادی

مؤلف / مترجم

انتشارات

منابع اصلی

استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری

هادی مسیح خواه- محمدوکیلی

کتابخانه فرهنگ

 

روش تحقیق:

نام منبع پیشنهادی

مؤلف / مترجم

انتشارات

منابع اصلی